Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 18.06.2024 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 18.06.2024

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii U w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii U.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii U w podwyższonym kapitale zakładowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii U.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 31 761 000,00 (trzydzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, to jest o kwotę 1 500 000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii U o wartości nominalnej po 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz, z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
1817+124
2811-30
389+34
489+19
586-9
686-37
784-84
883-97

Najbliższe mecze

ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
NOVYHOTEL FALUBAZ Zielona Góra
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
BETARD SPARTA Wrocław
FOGO Unia Leszno
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
EBUT.PL Stal Gorzów

Skip to content