Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 18.10.2023 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 18.10.2023

 ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRUDZIĄDZKIEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu,  które  odbędzie  się  w dniu 18.10.2023  roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu (Refektarz) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. na rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.11.2023 roku do dnia 31.10.2024 roku.
  6. Wolne głosy i wnioski
  7. Zamknięcie obrad.

Tabela PGE Ekstraligi

PozycjaDrużynaPunkty
130
228
320
418
515
611
710
87
Skip to content