Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 20.01.2023 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 20.01.2023

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. z siedzibą w Grudziądzu

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu  Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu (sala nr 33) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Murawskiemu absolutorium
  z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Wajsgerber absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marietcie Pokrzywnickiej absolutorium
  z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 7 lutego 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Fiałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Cichorackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.
 16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii P w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii P.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii P w podwyższonym kapitale zakładowym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii P.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 24 761 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) złotych, to jest o kwotę  2 000 000,00 zł (dwa miliony) złotych poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii P o wartości nominalnej po 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz, z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
11124+146
21117-39
31115+46
41110-31
51110-31
6119-12
7119-72
8117-87

Najbliższe mecze

ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
EBUT.PL Stal Gorzów
KS APATOR Toruń
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
4 sierpnia 2024
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa

Skip to content