Proces akredytacyjny dla mediów na sezon 2022 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Proces akredytacyjny dla mediów na sezon 2022

W dniach 11 marca – 1 kwietnia Biuro Prasowe GKM Grudziądz S.A. przeprowadzi proces na całoroczne akredytacje dla przedstawicieli mediów. W sezonie 2022 wnioski składać należy poprzez system Accredito.

APLIKUJ

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: biuroprasowe@gkm.grudziadz.net

Regulamin i zasady udzielania akredytacji przez GKM Grudziądz S.A. – sezon 2022:

1. Akredytacje dla przedstawicieli mediów (stałe i jednorazowe) będą udzielane przez Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. za pośrednictwem elektronicznego Biura Prasowego Klubu na stronie www.accredito.com/gkm. Wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie i subskrybujące Biuro Prasowe Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. będą uprawnione do składania wniosków akredytacyjnych. Liczba akredytacji jest ograniczona.

2. Elektroniczny formularz będący wnioskiem akredytacyjnym musi zawierać wypełnione: nazwę firmy wnioskodawcy, pełną nazwę redakcji, adres redakcji, telefon redakcji, e-mail redakcji, KRS, REGON, NIP, nr w rej. sądowym dzienników i czasopism, imię i nazwisko dziennikarza/fotografa, nr polisy w przypadku fotografa, telefon i e-mail osoby kontaktowej w redakcji, datę urodzenia dziennikarza/fotoreportera, nr dow. osobistego dziennikarza/fotoreportera, nr legitymacji prasowej, adres e-mail dziennikarza/fotoreportera.

3. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w zapowiedziach, sprawozdaniach i relacjach z meczów o DMP:

a) pełnych nazwa drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych
b) aktualnego logotypu SE
c) aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym
d) zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych, czapkach, itp.), które nie naruszają dobrego imienia SE oraz klubów

4. Akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w pkt 3.

5. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.

6. Akredytacja FOTO udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych.

7. Akredytacja FOTO udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym będzie odpłatna – warunki odpłatności i zakres licencji w ramach udzielonej akredytacji ustala Klub w osobnym porozumieniu z wnioskodawcą,

8. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW, Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek wypadków i zdarzeń zaistniałych w czasie zawodów.

9. Akredytacja może być nieprzyznana, niewydana lub cofnięta przez Klub w każdym czasie bez podania przyczyny.

10. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji.

11. Akredytacja prasowa może być odpłatna – warunki finansowe akredytacji określa Klub.

12. Akredytacje całoroczne przyznawane są przez Klub do dnia 1.04.2022 roku. Każda z zainteresowanych redakcji zostanie poinformowana drogą mailową o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Liczba udzielonych akredytacji jest ograniczona.

13. Wnioski o akredytacje jednorazowe składane mogą być najpóźniej do 2 dni poprzedzających datę rozegrania danych zawodów,

14. Tylko podpisany i poprawnie wypełniony wniosek zostanie rozpatrzony. Wnioski nie zawierające prawidłowo wypełnionych pól wymaganych nie będą rozpatrywane.

15. Akredytacje są przyznawane wyłącznie mediom. GKM Grudziądz S.A. nie przyznaje akredytacji prasowych dla stowarzyszeń, związków, fundacji, posiadaczy odznaczeń związków sportowych, klubów kibica itp.

16. Rozpatrzenie wniosków i udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną nastąpi najpóźniej na dzień przed planowaną datą rozpoczęcia zawodów.

17. Przed każdymi zawodami akredytacje będą wydawane w biurze prasowym. Odbiór akredytacji musi nastąpić najpóźniej na 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia imprezy.

18. Odbiór akredytacji będzie następował wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej ze zdjęciem. W przypadku, jeśli legitymacja prasowa nie zawiera zdjęcia, niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji można dokonać wyłącznie osobiście.

19. Przy odbiorze akredytacji dziennikarz otrzymuje program zawodów, identyfikator i opaskę w odpowiednim kolorze na dany mecz. Dziennikarz powinien posiadać własną smyczkę.

20. Odebranie akredytacji jest równoznaczne z podporządkowaniem się Regulaminom FIM, PZM i Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o., Regulaminowi Stadionu, niniejszemu Regulaminowi Akredytacyjnemu oraz bieżącym zarządzeniom organizacyjnym GKM Grudziądz S.A.

21. Identyfikator nie może być przekazywany osobom trzecim i powinien być noszony w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów.

22. Dziennikarze i fotoreporterzy mogą przebywać w parku maszyn w czasie określonym przez kierownika zawodów, nie dłużej jednak niż do 60 minut przed planową godziną rozpoczęcia zawodów na podstawie identyfikatora.

23. Osoba akredytowana zobowiązana jest do stosowania się do poleceń służb ochrony. Służba ochrony ma prawo w każdej chwili poprosić dziennikarza/fotoreportera o okazanie akredytacji.

24. Zawodnicy nie uczestniczący w konferencji prasowej na potrzeby TV pozostaną do dyspozycji mediów w Ekstraliga Media Center zlokalizowanym przy wejściu do parku maszyn przez okres 30 minut po zakończeniu ostatniego biegu.

25. Złamanie powyższego regulaminu skutkuje cofnięciem akredytacji, zarówno jednorazowej, jak i stałej.

Otrzymujący akredytację zobowiązuje się do przestrzegania norm bezpieczeństwa i stosowania zasad obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganych oznaczeń).

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
1817+124
289+34
379-46
489+19
586-9
686-37
784-84
873-81

Najbliższe mecze

ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
NOVYHOTEL FALUBAZ Zielona Góra
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
BETARD SPARTA Wrocław
FOGO Unia Leszno
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
EBUT.PL Stal Gorzów

Skip to content