Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GKM S.A. 10.01.2022 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GKM S.A. 10.01.2022

ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
GRUDZIĄDZKIEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO S.A.
Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu (sala 33) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zamknięcie obrad.

Tabela PGE Ekstraligi

PozycjaDrużynaPunkty
130
228
320
418
515
611
710
87
Skip to content