Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. - 6.09.2021 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. – 6.09.2021

 

 

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 6 września 2021 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu (sala 33) z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii M w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii M.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii M w podwyższonym kapitale zakładowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii M.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 19 761 000,00 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, to jest o kwotę 1 500 000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii M o wartości nominalnej po 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz, z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zamknięcie obrad.

 

Tabela PGE Ekstraligi

PozycjaDrużynaPunkty
130
228
320
418
515
611
710
87
Skip to content