4 WEZWANIE AKCJONARIUSZY - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

4 WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki pod firmą: Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. z siedzibą w Grudziądzu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce w celi ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w Sekretariacie Spółki, tj. ulica Hallera 4, w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach od 8:00 do 15:00

Tabela PGE Ekstraligi

PozycjaDrużynaPunkty
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
Skip to content