Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 18.02.2021 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 18.02.2021

Na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 18.02.2021 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, s.33, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia straty bilansowej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stanisławowi Wajsgerber absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zbigniewowi Fiałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zdzisławowi Cichorackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.

 15. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii Ł w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii Ł.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii Ł w podwyższonym kapitale zakładowym.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii Ł. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 18 261 000,00 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, to jest o kwotę 2 000 000,00 (dwa miliony) złotych poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii Ł o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz, z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 20. Wolne głosy i wnioski.

 21. Zamknięcie obrad.

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
124+34
222+16
322-8
412+6
5220
622-24
710-4
820-20

Najbliższe mecze

BETARD SPARTA Wrocław
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
26 kwietnia 2024
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
FOGO Unia Leszno
EBUT.PL Stal Gorzów
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
KS APATOR Toruń

Skip to content