GKM S.A. wśród liderów CSR klubów PGE Ekstraligi - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

GKM S.A. wśród liderów CSR klubów PGE Ekstraligi

W analizie odpowiedzialności społecznej profesjonalnych klubów sportowych, przeprowadzonej przez Sportimpakt, komórkę Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, GKM S.A. zajął trzecie miejsce wśród klubów żużlowych. W badaniu pod uwagę wzięto trzy obszary CSR: społeczeństwo, środowisko oraz rządzenie.

Zespół badaczy i ekspertów skupionych wokół Sportimpakt, komórki Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, zbadał pod kątem CSR, czyli działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, kluby z pięciu największych lig sportowych w Polsce wśród czterech najpopularniejszych dyscyplin: piłki nożnej, żużla, siatkówki oraz koszykówki. Wśród nich znalazła się także PGE Ekstraliga.

Badanie dotyczyło trzech obszarów odpowiedzialności społecznej: społeczeństwo – określający głównie oddziaływanie społeczne, odpowiedzialność względem interesariuszy, wykorzystanie siły oddziaływania marki klubu w jego otoczeniu, środowisko – opisujący oddziaływanie organizacji na środowisko naturalne i zarządzanie zasobami naturalnymi, a także rządzenie – obejmujący przede wszystkim transparentność organizacji. W opublikowanym raporcie dotyczących PGE Ekstraligi wysokie miejsce przypadło naszemu klubowi. GKM S.A. spośród klubów najsilniejszej ligi świata został sklasyfikowany na trzecim miejscu, ustępując tylko Włókniarzowi Częstochowa i Falubazowi Zielona Góra.

Jak zauważają badacze, kluby żużlowe pozytywnie wyróżniają się przede wszystkim w wykorzystaniu oddziaływania klubu w swoim otoczeniu, m.in. angażując się promocję działań prozdrowotnych, działania charytatywne i akcje organizowane przez kibiców. Kluby w wyróżniającym się zakresie angażują się również w rozwój wolontariatu. Relatywnie dobrze wygląda dostosowanie infrastruktury na stadionach, umożliwiającej dostęp na wydarzeniom, m. in. osobom z niepełnosprawnościami. Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ!

Dla naszego serwisu wyniki analizy komentuje dr Paweł Zembura z Uniwersytetu Warszawskiego, kierujący pracami zespołu badawczego.

Jak na tle innych klubów oraz najpopularniejszych lig w Polsce wypadają w badaniu żużel oraz GKM S.A.?

– W porównaniu średnich ocen klubów z różnych lig PGE Ekstraliga wypadła w środku stawki, za piłkarską Ekstraklasą i siatkarską PlusLigą, a przed Energą Basket Ligą i Ligą Siatkówki Kobiet. Elementem, który pozytywnie wyróżniał Grudziądzki Klub Motocyklowy od innych klubów z PGE Ekstraligi był udział w edukacji dotyczącej oddziaływania na środowisko. W odniesieniu do innych przejawów – GKM wspiera też programy prospołeczne inicjowane bądź współorganizowane przez kibiców. O ile charytatywności nie zalicza się do odpowiedzialności społecznej – uwzględnialiśmy w badaniu „słuchanie” swoich interesariuszy. Na Waszej stronie znalazły się też informacje, jak dostać się na stadion z wykorzystaniem innych środków transportu niż tylko samochód, co nie było powszechną praktyką

Jakie więc działania powinny podjąć kluby, zwłaszcza żużlowe, by poprawić wyniki dot. inicjatyw CSR będących przedmiotem badań w opublikowanym raporcie? Co mogą uczynić, by zwiększyć skuteczność podejmowanych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności?

– W moim przekonaniu konieczne jest bardziej strategiczne spojrzenie na rolę odpowiedzialności społecznej w rdzeniu funkcjonowania klubu. Nie chodzi na przykład o to, by realizować mnóstwo programów skierowanych do szeroko rozumianej społeczności klubu, a raczej – żeby rozwiązywać istotne problemy tej społeczności, dookreślić grupę docelową i potencjalny wpływ. Klub nie musi koordynować takich aktywności, może natomiast wykorzystać swoją rolę społeczną jako partner różnych inicjatyw. CSR to sposób, w jaki klub funkcjonuje. W kontekście efektywności – potrzebujemy wyjścia poza krótkie, epizodyczne zaangażowanie społeczne i skoncentrowania się na zmianie społecznej. Oznacza to, że również w obszarze odpowiedzialności społecznej należy ewaluować efektywność swoich działań i je raportować, koncentrując się na ich wpływie. Wtedy można obserwować, czy klub jest coraz efektywniejszy, czy nie.

Jakie więc obszary CSR, z punktu widzenia klubów żużlowych, powinny być przedmiotem ich zwiększonej aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności?

– W naszej analizie obserwowaliśmy, że kluby żużlowe interesują się kwestiami wpływu na środowisko w podobnym – niemal żadnym – stopniu co kluby z innych lig. A w odniesieniu do kibiców – kluby mogłyby w większym zadbać ich o zdrowie. Mają tu wpływ nawet niewielkie działania – jak możliwość wyboru w stadionowym barze jakiegoś „zdrowszego” produktu. Trzecia sprawa – kluby żużlowe publikują bardzo mało informacji o sobie. Mam tu na myśli kwestie transparentności organizacji – struktury, profili członków zarządu i rady nadzorczej, uzasadniania kluczowych decyzji, informowania o realizowanych zadaniach publicznych. To łatwo zmienić.

Jakie nadzieje wiąże zespół Sportimpakt z opublikowanym raportem? Czy planowana jest kontynuacja badania?

– Nasz raport miał zmapować sytuację – zebrać po raz pierwszy informacje, co dzieje się w obszarze odpowiedzialności społecznej w polskich klubach. Zebraliśmy przy okazji wiele dobrych praktyk udowadniających, że ten temat nie jest klubom obcy. Na obecnym etapie zbieramy wiadomości zwrotne o raporcie i narzędziu, które planujemy niedługo ulepszyć. Chcielibyśmy, aby „obszar” odpowiedzialności społecznej klubów sportowych się rozwijał nie tylko w kontekście zakresu działań, ale również ich jakości (roli w strategii organizacji). To znaczy – żeby kluby były zarządzane z uwzględnieniem potrzeb różnych interesariuszy, charakteryzowały się dobrym rządzeniem i wykorzystywały swój potencjalny wpływ. W tym obszarze – analizy wpływu organizacji i ewaluacji ich działań – widzimy swoje dalsze pole badań i pomocy klubom. Osoby zainteresowane raportem i narzędziem – indeksem odpowiedzialności społecznej – zapraszam do ściągnięcia dokumentów na stronie sportimpakt.org.

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
1510+84
257+32
346+6
444+14
553-30
653-67
742-17
841-22

Najbliższe mecze

ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
KS APATOR Toruń
KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
ORLEN OIL MOTOR Lublin
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
NOVYHOTEL FALUBAZ Zielona Góra

Skip to content